Služby poskytované našou ambulanciou

Kompletné očné vyšetrenie

  • vyšetrenie zrakovej ostrosti, zmeranie refrakcie, korekcia zrakovej chyby, predpis okuliarov
  • vyšetrenie predného segmentu oka, zadného segmentu oka (očné pozadie) priamou aj nepriamou oftalmoskopiou
  • vyšetrenie zorného poľa (perimetria)
  • meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou tonometriou so zohľadnením hrúbky rohovky
  • vyšetrenie farbocitu, Schirmmerov test, Amslerova mriežka, kontrast, citlivosť...
  • dispenzarizácia pacientov so zeleným zákalom, diabetickou retinopatiou, škúlenia

Aplikácia kontaktných šošoviek

Aplikácia kontaktných šošoviek Súčasťou našich služieb je aplikácia mäkkých kontaktných šošoviek, ktoré aplikujeme viac ako 15 rokov. Pri aplikácii kontaktných šošoviek kladieme dôraz na zdravie očí našich klientov, správny výber kontaktných šošoviek a dodržiavanie hygienických návykov. Každej aplikácii predchádza pohovor s klientom, samotná odborná aplikácia (nasadenie a vybranie), poučenie o starostlivosti, nosení a možných komplikáciách pri nosení.
Klient po zvládnutí manipulácie s kontaktnými šošovkami odchádza so skúšobným párom kontaktných šošoviek domov. Po asi 2 týždňoch sa vracia na kontrolné vyšetrenie, ak kontaktné šošovky vyhovujú, klient je spokojný, môže si zakúpiť predajné balenia. Našim cieľom nie je len kontaktné šošovky predávať, ale dostať do povedomia nositeľov nutnosť pravidelných kontrôl, čím predchádzajú možným komplikáciám, ktoré sa pri nosení kontaktných šošoviek vyskytujú.

Typy kontaktných šošoviek, ktoré v našom stredisku aplikujeme:

Kompletné očné vyšetrenie
  • kontaktné šošovky firiem Johnson&Johnson, Bausch&Lomb, Cibavision a Coopervision
  • podľa dĺžky nosenia - jednodenné, dvojtýždňové, mesačné a trojmesačné
  • na korekciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti, astigmatizmu, presbyopie
  • farebné kontaktné šošovky


Malé chirurgické zákroky na viečkach

Malé kozmetické úpravy na mihalniciach

Predlžovanie rias