očná ambulancia

MUDr. Krajčová Eva, DiS.

MUDr. Krajčová Sylvia MBA, MPH

Polášová
Martina

objednávanie a urgentné stavy

objednávanie

Naši pacienti s výnimkou urgentných prípadov sú objednávaní na presný dátum a čas.
Objednávanie: v PO-ŠTV od 13:00-15:00 hod. na telefónne číslo +421 948 338 340

urgentné stavy

Urgentný a akútny prípad, tj. ktorý vznikol v priebehu 24 hodín (úraz, zápal, náhla porucha zraku) vyšetrujeme prednostne. Od 7:15-8:00.

naša očná ambulancia ponúka:

Kompletné očné vyšetrenie

Preventívne prehliadky

Lekárske posudky

Vyšetrenia pre špecializačné kurzy

Vstupné a výstupné prehliadky

Operačné
zákroky

Excochleácia
jačmeňa

Odstránenie bradavíc, fibrómov, xanthelasiem

Estetické
zákroky

SPEKTRUM VYŠETRENÍ

ZRAKOVÁ OSTROSŤ

- vyšetrenie zrakovej ostrosti
- zmeranie refrakcie,
- korekcia zrakovej chyby
- predpis okuliarov

SEGMENTY OKA

- vyšetrenie predného segmentu oka
- vyšetrenie zadného segmentu oka (očné pozadie)
- fotodokumentácia

ZORNÉ POLE A OCT

- Perimetria: vyšetrenie zorného poľa
- OCT: vyšetrenia optickej koherentnej tomografie

VNÚTROOČNÝ TLAK

- meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou tonometriou
so zohľadnením hrúbky rohovky

DISPENZARIZÁCIA

- dispenzarizácia pacientov so zeleným zákalom, diabetickou retinopatiou, škúlenia

OSTATNÉ

- vyšetrenia farbocitov
- Schirmmerov test
- Amslerova mriežka
- kontrast
- citlivosť

estetické zákroky

aplikácia botulotoxínu

aplikácia kys. hyalurónovej

BLEPHAROPLASTIKA
(plastika viečok)

NIŤOVÝ LIFTING

odstránenie
kožných výrastkov

odstránenie
fibrómov a bradavíc

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
K VYŠETRENIU

na vyšetrenie je potrebné priniesť

– Zdravotnú dokumentáciu, 
– Správy z predošlých vyšetrení, 
– Okuliare, ktoré používate alebo ste ich používali

Vyšetrenia pri rozšírených zreničkách (mydriáza)

Po kvapkách na rozšírenie zreničiek vyšetrenie trvá približne 60 min . Pacient môže pociťovať svetloplachosť, horšie zaostrenie do blízka a nesmie 2-3. hod šoférovať. Preto odporúčame prísť s doprovodom.

zazmluvnené poisťovne

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s
DÔVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s