očná ambulancia

MUDr. Krajčová Eva, DiS.

MUDr. Krajčová Sylvia MBA, MPH

Polášová
Martina

objednávanie a urgentné stavy

objednávanie

Naši pacienti s výnimkou urgentných prípadov sú objednávaní na presný dátum a čas.
Objednávanie: v PO-ŠTV od 13:00-15:00 hod.

urgentné stavy

Urgentný a akútny prípad, tj. ktorý vznikol v priebehu 24 hodín (úraz, zápal, náhla porucha zraku) vyšetrujeme prednostne. Od 7:15-8:00.

naša očná ambulancia ponúka:

Kompletné očné vyšetrenie

Preventívne prehliadky

Lekárske posudky

Vyšetrenia pre špecializačné kurzy

Vstupné a výstupné prehliadky

Operačné
zákroky

Excochleácia
jačmeňa

Odstránenie bradavíc, fibrómov, xanthelasiem

Estetické
zákroky

SPEKTRUM VYŠETRENÍ

ZRAKOVÁ OSTROSŤ

- Vyšetrenie zrakovej ostrosti
- Zmeranie refrakcie,
- Korekcia zrakovej chyby
- Predpis okuliarov

SEGMENTY OKA

- Vyšetrenie predného segmentu oka
- Vyšetrenie zadného segmentu oka (očné pozadie)
- Fotodokumentácia

ZORNÉ POLE A OCT

- Perimetria: vyšetrenie zorného poľa
- OCT: vyšetrenia optickej koherentnej tomografie

VNÚTROOČNÝ TLAK

- Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou tonometriou so zohľadnením hrúbky rohovky

DISPENZARIZÁCIA

- Dispenzarizácia pacientov so zeleným zákalom, diabetickou retinopatiou, škúlenia

OSTATNÉ

- Vyšetrenia farbocitov
- Schirmmerov test
- Amslerova mriežka
- Kontrast
- Citlivosť

estetické zákroky

aplikácia botulotoxínu

aplikácia kys. hyalurónovej

blepharoplastika

NIŤOVÝ LIFTING

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
KU VYŠETRENIU

na vyšetrenie je potrebné priniesť

– Zdravotnú dokumentáciu, 
– Správy z predošlých vyšetrení, 
– Okuliare, ktoré používate alebo ste ich používali

Vyšetrenia pri rozšírených zreničkách (mydriáza)

Po kvapkách na rozšírenie zreničiek trvá približne 60 min . Pacient môže pociťovať svetloplachosť, horšie zaostrenie do blízka a nesmie 2-3. hod šoférovať. Preto odporúčame prísť s doprovodom.

zazmluvnené poisťovne

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s
DÔVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s